WO-Logo WILLIAMS OZCELIK ARCHITECTS

Vision ∙ Vizyon

Williams Ozcelik Architects (WÖ) roots their architecture foremost in performance and purpose to create beauty and integrity in their work, affirming that the true beauty of any project is found not only in its form, but in how it will serve to improve the ways that we work and live. Established in Istanbul in 2011 as an architecture, design research, and construction management practice, WÖ tailors its design approach to the needs of each client and project location in order to deliver unique, comprehensive and robust architectural solutions.

Williams Ozcelik Mimarlık güzellik ve bütünlüğü bir arada sunmak için tasarımlarını performans ve amaca dayandırır ve projenin gerçek güzelliğinin mimarinin etkili bir şekilde çalışabilmesiyle ortaya çıktığını savunur. 2011 yılında mimarlık, tasarım, tasarım araştırma ve proje yönetim stüdyosu olarak İstanbul’da kurulan WÖ, dinamik tasarım süreci ve multi-disipliner yaklaşımı ile her bir projeye özgü benzersiz, kapsamlı ve güçlü mimari çözümler sunar.


Research, Prototyping & Fabrication ∙ Araştırma, Prototip ve Üretim

As an integral part of the firm’s process, a wide array of resources are used to design, fabricate, and construct innovative solutions in rapid response to programmatic demands, economic viability, constructability, and evolving ecological constraints. WÖ remains devoted to the development of performance based technologies, material research, and assembly methods and offers the resources for collaboration and consulting work both in and outside of the office. Working in partnership with Emek Makina - a design, engineering and fabrication firm established in 1981 dedicated to the manufacturing of a diverse range of advanced metals construction - sparks innovation, facilitates rapid prototyping of designs, and allows for greater efficiency during the construction phase of projects. This capacity to see a project through from concept to finished product, all under one roof, streamlines the many intricacies involved in delivering a successful product, generating a product of greater value and build quality.

WÖ performansa dayalı teknolojilere, malzeme araştırması ve montaj metotlarının geliştirilmesine önem verir; gerek bünyesi içerisinde gerekse dışarısında endüstriyel işbirlikleri ve danışmanlık için kaynak sağlar. 1981 yılından beri çelik üzerine uzmanlaşmış, konusunda mühendislik ve üretim hizmetleri veren Emek Makina ile birlikte ortak çalışmalara yer vererek; inovasyon, prototip ve projenin uygulama süreçlerindeki verimliliğini teşvik eder. Bu kapasite, projenin konsept aşamasından bitimine tek bir çatı altında tamamlanmasıyla, proje tesliminde karşılaşılacak karmaşıklığın önüne geçerek değer ve kalite anlamında başarılı ürünler ortaya koymaktadır.

©WO