WO-Logo WILLIAMS OZCELIK ARCHITECTS

Sustainable Design and LEED® Consulting ∙ Sürdürülebilir Tasarım ve Leed® Danışmanlık

Always in search of innovative technologies and building methods, WÖ is dedicated to sustainable innovations - both actual and theoretical - that can inform our work and advance our profession. We offer the R&D, prototyping, and manufacturing resources required to develop such innovations, and we are open to the collaborative, inter-disciplinary efforts necessary to realize such ambitions. Sustainable strategies are considered throughout all projects and are incorporated both in principle and form during design and construction phases. Equally driven from traditional vernacular design as well as modern, technologically-driven environmental systems and analysis software, the formal and spatial configuration of our designs provides a direct response to climatic conditions, programmatic demands, and user comfort, integrating a range of passive sustainable approaches. WÖ incorporates this design philosophy into all projects, and also offers its expertise as a consulting service, where integral solutions are provided to clients and external designers.

Her zaman inovatif teknolojilerin ve yapım metotlarının arayışı içinde olan WÖ fiili ve kuramsal yaklaşımlarla sürdürülebilir inovasyonun pesinde olmuştur. Williams Ozcelik Mimarlık inovasyonun geliştirilmesi için gerekli ARGE, prototip ve üretim kaynaklarını sunar ve bu surecin gerçekleştirilmesi için gerekli işbirliği ve ‘multi-disipliner’ yaklaşıma açıktır.  Sürdürülebilir tasarım stratejileri her bir projemizde göz önünde bulundurulur ve tasarım ve inşaat sureci boyunca her projeye prensip ve biçim olarak entegre edilir. Modern, teknolojik çevreci sistemler ve yazılım analizleri kadar geleneksel mimariden de eşit olarak faydalanılır. WÖ tasarımının biçimsel ve mekansal konfigürasyonlarını iklim koşullarına, programın talep ettiklerine ve kullanıcının konforuna dayalı birçok pasif sürdürülebilir yaklaşıma entegre ederek direkt cevaplar sunar. Williams Ozcelik Mimarlık bu tasarım filozofisini her bir projesine dahil eder ve gerek müşterilerine gerekse harici tasarımcılara bir bütünün ayrılmaz parçası olan çözümlerle bu konudaki tecrübesini danışmanlık hizmeti olarak sunar.


LEED

©WO