KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI

Aşağıda, bu bölümde Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Beyanımızda (“ Gizlilik Beyanı ”) yer alan bazı önemli hususların özetini görebilirsiniz. Bu özet yalnızca referans amaçlıdır ve Gizlilik Beyanımızın bir parçasını oluşturmaz.

Wo olarak kullanıcılarımızı dinliyoruz. Şeffaf ve güvenli bir hizmet sunmak için değerlerimizi destekleyen gizlilik ve adil kullanım ilkelerini korumayı taahhüt ediyoruz. Kişisel verilerinizin bizimle güvende olduğundan emin olmanızı istiyoruz.

Bu Gizlilik Beyanı aşağıdaki konuları açıklamaktadır:

• kişisel verilerinizi nasıl topluyoruz;

• hangi kişisel verilerinizi topluyoruz;

• kişisel verilerinizi nasıl kullanıyoruz;

• kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işliyoruz;

• kişisel verilerinizi kiminle paylaşıyoruz; ve

• kişisel verileriniz ile ilgili sahip olduğunuz haklarınız ve tercihleriniz

Son Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2024
 

Gizlilik Beyanı

Şirketimiz Wo İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi(“Şirket”) “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi uygulanabilir yasada belirlenmiş sınırlar çerçevesinde ve uygulanabilir yasada belirtilen durumlar için işleyebilecektir. Uygulanabilir yasada sizleri, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. "Wo", "biz" veya “bizim” dediğimizde Wo İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'den bahsediyoruz. Bu Gizlilik Beyanı, aksi belirtilmedikçe tüm uygulamalarımız, hizmetlerimiz, özelliklerimiz, yazılımımız ve web sitemiz (birlikte "Hizmetler") için geçerlidir.

Bu Gizlilik Beyanı, veri sorumlusu olarak sizinle ilgili kişisel verileri nasıl kullanacağımızı ve kişisel verilerinizin güvende ve gizli tutulmasını sağlamak için attığımız adımları açıklamaktadır. Gizlilik Beyanımız, Hizmet Koşullarımızla birlikte okunmalıdır.

Uygulanabilir yasa uyarınca;

“Kişisel Veri” terimi ile kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kastedilmektedir. İşbu Gizlilik Beyanı kapsamındaki kişisel veriler, tarafınıza hizmet sunabilmemiz için tarafımızla paylaştığınız işletme ve/veya ve ilgili mevzuat uyarınca halihazırda usulüne uygun aydınlatma yapılarak açık rızalarını temin etmiş olduğunuz işletmeniz müşterilerinin kişisel verileridir.

“İşleme” terimi ile; uygulanabilir yasada düzenlenenler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kast edilmektedir.

1.Biz Kimiz-Veri Sorumlusu

Uygulanabilir yasa uyarınca, Wo olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileri aşağıda açıklanan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde doğru ve güncel olarak işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

2.Hangi kişisel verilerinizi topluyoruz

Hizmetlerimize kaydolurken ve/veya Hizmetlerimizin kullanılması sırasında bize verdiğiniz kişisel verileri topluyoruz. Bu kapsamda, ad soyad, adres, e-posta adresi ya da telefon numarası, şirketlere ilişkin olarak ise; şirket/işletme ismi/unvanı, iş e-mail adresi, gösterilecek İşletme İsmi ve logosu, profil fotoğrafınız ve vergi numarası ile bunlarla birlikte tarafınızca sağlanacak bilgiler (irtibat ve iletişim bilgileriniz (isim ve e-posta adresi gibi); kullanıcı adı, soyadı ve şifre; işletme telefon numarası,profil bilgileri (profil fotoğrafı ve biyografi gibi); ve bize vermeyi seçtiğiniz diğer veriler (kayıp bir hesabı belirlemeye yönelik veriler gibi))

Bize sağladığınız tüm bilgilerin, içeriğin, materyalin veya verilerin doğru, eksiksiz ve yanıltıcı olmadığının sağlanması ve bunun kontrol edilmesinin sizin sorumluluğunuzda olduğunu unutmayınız.

Kamuya açık olmayan kişileri veya kişisel verileri, yasal olarak izninizi almamız gerektiği hallerde açık ve kesin rızanız olmadan yayınlamıyoruz veya ifşa etmiyoruz.

Bizimle paylaştığınız ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tarafınızca usulüne uygun aydınlatma yapılarak açık rızası tarafınızca temin edilmiş müşterilerinize ait verileriniz isimler ve numaralar gibi iletişim bilgilerini bizimle paylaşmayı açık rızanız uyarınca seçebilirsiniz. Ancak, herhangi bir bilgiyikamuya açık veya aranabilir hale getirmek için saklamıyoruz. Şüpheye mahal vermemek adına, tarafımızla paylaşılan müşteri verilerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre usulüne uygun olarak tarafınızca toplandığı, işlendiği ve bize aktarıldığını ve tarafımıza yapılacak aktarım hakkında ilgili kişileri peşinen bilgilendirmiş olduğunuzu ve bahsi geçen kişilerin kişisel verilerinin işbu Gizlilik Beyanında belirtildiği üzere Şirketimizce işlenebileceği, kullanılabileceği ve yurt içi ve yurtdışında paylaşılabileceği konusunda ilgili mevzuat hükümlerine göre tarafınızca usulüne uygun aydınlatma yapılarak ilgili kişilerin peşinen açık rızalarını aldığınızı teyit ve taahhüt etmektesiniz, bu hususta Şirketimizin herhangi bir sorumluluğu olmadığını beyan ederiz. Bu kapsamda tarafınıza hizmet sunabilmemiz için bizimle paylaştığınız ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tarafınızca usulüne uygun aydınlatma yapılarak açık rızası tarafınızca temin edilmiş müşterilerinize ait verileriniz kapsamında tüm talep, başvuru, tazminat, şikayetlerden sizin sorumlu ve yükümlü olduğunuzu, bu kapsamda tarafımıza iletilen talep, başvuru, tazminat, şikayetler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm taleplerden Şirketimizin herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu konuda Şirketimizin herhangi bir adli ve/veya idari yaptırıma maruz kalması halinde uğradığımız her türlü zarar için tarafınıza rücu hakkımızın saklı olduğunu bildiğinizi teyit ve taahhüt etmektesiniz.

Otomatik olarak toplanılabilecek veriler

İlaveten Hizmetlerimizi kullandığınızda sizden ve/veya cihazınızdan tabi olunan veri koruma yasaları kapsamında kişisel veriler olarak kabul edilebilecek verileri açık olarak izin vermiş olmanız halinde otomatik olarak toplayabiliriz:

·Hizmetlerimizi kullanımınızla ilgili veriler ve analizler;

·IP adresiniz ve mobil cihaz tanımlayıcılarınız ve bilgisayarınızı (cihaz kimliğiniz, reklam kimliğiniz, MAC adresiniz, IMEI (Uluslararası Mobil Cihaz Kodu) bilgileri gibi);

·Cihaz adı ve işletim sistemi, tarayıcı türü ve dili gibi cihazınızla ilgili veriler;

·Çerezler ve benzer teknolojilerle topladığımız veriler;

·IP adresinize göre geniş coğrafi konum bilgileri;

·Kesin coğrafi konum verileri (izininiz olduğu takdirde GPS); ve

·Uygulama içi etkileşimler ve kullanım ölçümleri gibi Hizmetlerimizi kullanımınızla ilgili veriler.)

Reklam kimlikleri, kalıcı olmayan ve kişisel olmayan tanımlayıcılardır ve sadece cihazınızla ilişkilidirler. Benzer teknolojiler arasında reklamlar arasında piksel izlemesi yer almaktadır. Bu teknolojiler şirketlerin (pazarlamacılar ve reklam verenler dahil) web sitelerini ve uygulamalarını kullandığınızda cihazınızı tanımalarına olanak sağlamaktadır.

Cihazınızla ilgili veriler, cihazınızın tipi, cihaz modeli, cihazın üreticisi, cihazın işletim sistemi ve dili ile ekran boyutu veya işlemcisi gibi diğer teknik verileri veya cihazın belirli bir uygulamaya uyumluluğunun kontrol edilmesi için cihazdan bir geliştiriciye temin edilebilecek bu verilerin bir kombinasyonu hakkındaki bilgiler anlamına gelmektedir.

Bu bilgilerin bir kısmı, aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklandığı üzere çerezler ve / veya benzer teknolojilerin ("SDK'lar" veya yazılım geliştirme kitleri gibi) kullanılmasıyla toplanabilmektedir.

3.Kişisel verilerinizin işlenme amacı- kişisel verilerinizi nasıl kullanıyoruz?

Her zaman önceden onayınızı almak ve uygulama ayarlarında tercihlerinize tabi olmak kaydıyla, kişisel verilerinizi aşağıdaki şekillerde ve amaçlarla kullanabiliriz:

1. Hizmetlerimize erişmenizin ve kullanmanızın sağlanması amacıyla. Örneğin;

Kullanıcı hesaplarının ve profillerinin oluşturulması için;
Sunulacak olan hizmetler dahilinde verilerin güncelliğinin denetlenmesi amacı ile;
Size uygulamalarımızın doğru sürümlerini sağlamak için;
Geçerli herhangi bir sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve hizmetin ifası için ve
Ticari elektronik iletilerle tarafınızla iletişime geçilmesi için.
Kişisel verilerinizi ilaveten yasal bir yükümlülüğe uymamız gerektiğinde veya işlemede meşru menfaatimiz olması halinde işleriz. Wo'ın meşru menfaatleri, Hizmetlerimizi anlamak ve iyileştirmek ve teknik ve müşteri desteğimizi uygulamak için Hizmetlerimizin güvenlik ve teknik altyapısının korunması ve bakımını kapsamaktadır.

Kişisel verilerinizi açık rızanıza göre işlediğimiz yerlerde, Gizlilik Yönetim Merkezimiz aracılığıyla istediğiniz zaman onayınızı geri çekebilir ve / veya profil tercihlerinizi gözden geçirebilirsiniz.

2. Hizmetlerimizin kişiselleştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla. Örneğin;

Müşteri desteği taleplerinize yanıt verilmesi;
Hataları ve birlikte çalışabilirlik sorunlarını düzeltebilmemiz için sizin ya da müşterilerinizin / cihazınızın ya da cihazlarının Hizmetlerimizle ilgili olarak karşılaşabileceğiniz /karşılaşabileceği tüm sorunlar hakkında hata mesajlarının alınması;
Yasadışı faaliyetlerin tespit edilmesi ve önlenmesi;
Pazarlama kampanyalarımızın etkisinin ölçülmesi amacıyla uygulama yüklemelerinin/yanıtlanan veya reddedilen çağrıların izlenmesi;
İsteğe bağlı kullanıcı geri bildirim anketlerinin yapılması;
Hizmetlerimizi bir sonraki ziyaretinizde hatırlayabilmeniz;
Sunduğumuz ürünler ve hizmetler hakkında promosyonlar, ödüller, yaklaşan etkinlikler ve diğer haberler için sizinle iletişim kurulması.
İşletme ve/veya ilgili mevzuat uyarınca halihazırda usulüne uygun aydınlatma yapılarak açık rızalarını temin etmiş olduğunuz işletmeniz müşterilerinin kişisel verilerini direkt veya dolaylı olarak ortak bağlantınızın bulunduğu diğer kullanıcılarımızın aktivitesi gibi hizmetlerimizde olan etkileşiminizle ilgili bilgileri sizinle paylaşmak için, profil ziyaretleri, eklenen veya görüntülenen profil etiketleri ve fonksiyonlarımız ve/veya uygulama içi özelliklerimiz aracılığıyla yapılan herhangi ilişkili profil dizini aramalarına ilişkin bildirimleri size sağlamak için kullanabiliriz.

3. Aşağıdakilerin bir kısmı veya tamamı dahil olmak üzere sizinleiletişim kurmak amacıyla:

Hizmetlerimiz ile etkileşiminize dayalı olarak size uygulama içi teklifler ve ödüller sunulması;
Size hedeflenmiş, ilgili reklamların sunulması;
Abone olmanız durumunda size ödüller ve promosyonlar hakkında pazarlama iletişimleri ve / veya haber bültenlerinin gönderilmesi;
4. Pazar eğilimlerinin ve müşteri demografik özelliklerinin analiz edilmesi gibi araştırmaların yapılması amacıyla;

5. Açık rızanız aranmaksızın, dolandırıcılığın önlenmesi ve / veya tespit edilmesi veya tabi olunan yasalar uyarınca gerekli olması durumunda yetkili kurumlara açıklama yapılması dahil olmak üzere yasal yükümlülüklere uyulması amacıyla.

Hizmetlerimizi kullandığınızda, kişisel verilerinizin pazarlama amacıyla kullanımına izin vermemeyi seçebilirsiniz. İzin vermeniz halinde ve verdiğiniz zaman, onayınızı istediğiniz zaman ve hiçbir ücret ödemedengeri çekebilirsiniz.

4.Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz- Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz ile ilgili mevzuat uyarınca halihazırda usulüne uygun aydınlatma yapılarak açık rızalarını temin etmiş olduğunuz işletmeniz müşterilerinin kişisel verileri; tabi olunan yasalarda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve tabi olunan yasalarda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aşağıda belirtilen kişilere aktarılabilecek, bunlarla paylaşılabilecek ve/veya bu kişilere kişisel verilerinize erişim hakkı verilebilecektir.

Şüpheye mahal vermemek adına, tarafımızla paylaşılan müşteri verilerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre usulüne uygun olarak tarafınızca toplandığı, işlendiği ve bize aktarıldığını ve tarafımıza yapılacak aktarım hakkında ilgili kişileri peşinen bilgilendirmiş olduğunuzu ve bahsi geçen kişilerin kişisel verilerinin işbu Gizlilik Beyanında belirtildiği üzere Şirketimizce işlenebileceği, kullanılabileceği ve yurt içi ve yurtdışında paylaşılabileceği konusunda ilgili mevzuat hükümlerine göre tarafınızca usulüne uygun aydınlatma yapılarak ilgili kişilerin peşinen açık rızalarını aldığınızı teyit ve taahhüt etmektesiniz, bu hususta Şirketimizin herhangi bir sorumluluğu olmadığını beyan ederiz. 

Hizmetlerimizden herhangi birini kullandığınızda, kişisel verilerinizi ve ilgili mevzuat uyarınca halihazırda usulüne uygun aydınlatma yapılarak açık rızalarını temin etmiş olduğunuz işletmeniz müşterilerinin kişisel verileri aşağıdaki taraflara ifşa edebiliriz:

·Açık rızanız aranmaksızın, yetkili kanun uygulayıcı, düzenleyici, yönetici kurumlar, devlet kurumları, mahkemeler ya da kendilerine açıklama yapılmasının gerekli olduğuna inandığımız diğer üçüncü taraflara;

·Kendisine açıklanmasına açık rıza verdiğiniz herhangi bir kişiye; ve

Bizim adımıza belirli bir Hizmeti sağlayan, bölgeniz dışında bulunanlar dahil olmak üzere veri depolama veya veri işleme hizmetleri gerçekleştiren ve Hizmetlerimizin nasıl performans gösterdiğini analiz etmemize yardımcı olan üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ve ortaklara. Bu üçüncü şahıslar, Kişisel Verilerinize yalnızca bu görevleri bizim adımıza yerine getirme amacıyla erişebilir ve bunları ifşa etmemek veya başka herhangi bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür.
Bizim adımıza belirli bir Hizmeti sağlayan, bölgeniz dışında bulunanlar dahil olmak üzere Hizmetlerin ödeme ve ödeme yöntemlerine (ödeme kuruluşları, PSP (payment service provider), ödeme aracısı, ödeme hizmet sağlayıcısı, teknik entegratör de bu kapsamdadır) ilişkin bilgileriniz Hizmet Koşulları sözleşmemiz kapsamında sunduğumuz temel hizmetin ifası, geliştirilmesi ve analizi; ve ödeme ve ödeme yöntemlerine ilişkin bilgiler veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için üçüncü taraf olan İş Ortaklarımıza aktarılmaktadır.
İlaveten, kişisel verileriniz onayınıza istinaden Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında yer alan Grup Şirketlerimize, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara ve ortaklara aktarılabilir ve işlenebilir. Hizmet koşullarımızı kabul ederek, kişisel verilerinizin işlenmesine ve yurtdışına aktarılmasına onay vermiş sayılmaktasınız. Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarımını kabul etmemeniz durumunda Hizmetlerimizden faydalanmamayı tercih edebilirsiniz.

5.Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması

Hizmetlerimiz doğası gereği küreseldir ve işletme ve/veya ve ilgili mevzuat uyarınca halihazırda usulüne uygun aydınlatma yapılarak açık rızalarını temin etmiş olduğunuz işletmeniz müşterilerinin kişisel verileri ikamet etmekte olduğunuz ülke dışındaki ülkelere açık rızanız uyarınca aktarılabilecek ve açık rızanıza istinaden bu ülkelerde işlenebilecektir. Bu ülkelerin, kendi ülkenizin yasalarından farklı veri koruma yasaları bulunabilecektir. Verilerinizi Gizlilik Beyanımızda açıklandığı şekilde korumak için yeterli ve uygun önlemleri sağlamak için bütün tedbirleri alıyoruz.

Veri sorumlusu Wo olarak yurtdışında kurulu bir şirket olduğumuzdan, Hizmetlerimizi kullanmanız sırasında paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin ve ilgili mevzuat uyarınca halihazırda usulüne uygun aydınlatma yapılarak açık rızalarını temin etmiş olduğunuz işletmeniz müşterilerinin kişisel verileri otomatik olarak yurtdışına aktarılacağını ve verilerinizin yurtdışında işlenerek saklanacağını belirtiriz. Bu nedenle kişisel verilerinizin yurtdışına aktarımını kabul etmemeniz durumunda, lütfen Hizmetlerimizi kullanmayınız.

İş ortaklarımızın kullanabileceği uygun koruma tedbirleri arasında, AB Komisyonu tarafından onaylanan standart sözleşme maddeleri ile ABD’ye aktarılması durumunda Gizlilik Koruması sertifikasyonu yer almaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
İşletme ve/veya ilgili mevzuat uyarınca halihazırda usulüne uygun aydınlatma yapılarak açık rızalarını temin etmiş olduğunuz işletmeniz müşterilerinin kişisel verilerini , faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Wo tarafından farklı kanallar vasıtasıyla, yazılı veya elektronik olarak ve yukarıda belirtilen amaçlara dayanarak toplanmaktadır. Bu çerçevede söz konusu kişisel veriler tabi olunan yasalar uyarınca:

Onay/Açık Rıza: işletme ve/veya ilgili mevzuat uyarınca halihazırda usulüne uygun aydınlatma yapılarak açık rızalarını temin etmiş olduğunuz işletmeniz müşterilerinin kişisel verilerini yalnızca gerekli olması halinde bize bu şekilde hareket etmemiz için açık ve olumlu onayınızı/rızanızı vermiş olmanız durumunda toplayacağız ve işleyeceğiz.

Meşru Menfaatler: İşletme ve/veya ilgili mevzuat uyarınca halihazırda usulüne uygun aydınlatma yapılarak açık rızalarını temin etmiş olduğunuz işletmeniz müşterilerinin kişisel verilerindenbazılarını, bunu yapmak için makul ve meşru ticari gerekçelerimizin olduğu yerlerde kullanabilir ve işleyebiliriz. İşletme ve/veya ilgili mevzuat uyarınca halihazırda usulüne uygun aydınlatma yapılarak açık rızalarını temin etmiş olduğunuz işletmeniz müşterilerinin kişisel verilerini işlemeye yönelik meşru menfaatlerimiz, Hizmetlerimize erişmenizi ve kullanmanızı sağlamayı, ve Hizmetlerimizin sunulması için teknik ve müşteri desteğimizi yönetmeyi kapsamaktadır.

Yasal yükümlülükler –Yasal bir yükümlülüğe uymamız gerektiğinde kişisel verilerini işlememiz gerekebilir.

Sözleşmenin Kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması - Size Hizmet sunduğumuzda veya bunlarla ilgili sizinle iletişim kurmamız halinde gerçekleşmektedir. Wo Hizmet Koşulları kapsamında sunulan hizmet ve paketler almak, yönetmek ve ödeme süreçlerini yürütmek için kişisel verileri işlememiz dahildir.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileraçık rızanıza istinaden yurtdışında işlenecek ve yurtdışına aktarılacaktır.

7.Hangi çerezleri kullanıyoruz?

Çerez, bilgisayarınıza veya cihazınıza yerleştirilen çok küçük bir metin dosyasıdır. Biz ve ortaklarımız, Hizmetlerimizi sağlamak ve kişiselleştirmek, kullanımı analiz etmek, reklamları hedeflemek ve dolandırıcılığı önlemek için çerezleri ve benzer teknolojileri kullanırız. Tarayıcınızda veya cihaz ayarlarınızda çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz, ancak bu durumda Hizmetlerimizin bazı bölümleri düzgün çalışmayabilir. Çerez politikamızı incelemek ve detaylı bilgi için lütfen internet sitesini ziyaret ediniz.

8.Hizmetlerimizde hangi reklamları gösteriyoruz?

Hizmetlerimizde görüntülendiğini gördüğünüz reklamlar, bizim adımıza belirli üçüncü taraf reklam verenler tarafından sağlanmaktadır. Bu reklamı sağlamak için adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız gibi sizi tanımlayan hiçbir bilgi kullanılmaz. Bu üçüncü taraf reklam verenler, sizinle olası en ilgili reklamları görüntülemek için tarayıcınıza bir çerez yerleştirebilir. Bu çerez sizin hakkınızda kişisel veri toplamaz ve sizin hakkınızda tanımlanabilir herhangi bir bilgi ile bağlantılı değildir. Hizmetlerimizi kullanarak, söz konusu üçüncü taraf çerezlerinin bu amaçlarla kullanılmasına onay vermiş olursunuz.

9.Kişisel verilerinizi güvende tutabilmek için hangi tedbirleri alıyoruz?

Kişisel verilerinizin güvenliği bizim için çok önemlidir. Bu nedenle, uygun olduğu yerlerde, hakkınızdaki bilgileri güvende tutabilmek için HTTPS kullanıyoruz. Bununla birlikte, internet üzerinden gerçekleştirilen hiçbir veri aktarımının tamamen güvenli olduğu garanti edilemez.

Bize açıkladığınız kişisel verileri güvende tutmak için en iyi gayreti gösteriyoruz. Ancak, bize gönderdiğiniz herhangi bir bilginin güvenliğini garanti edemeyiz, bu konudaki risk tamamen size aittir. Hizmetlerimizi kullanarak, çevrimiçi bilgi sağlamanın doğasında olan riskleri kabul edersiniz ve herhangi bir güvenlik ihlalinden bizi sorumlu tutmazsınız.

10.Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile saklıyoruz?

Şirketimiz tarafından tabi olunan yasa başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

Yasalarca daha uzun bir elde tutma süresi talep edilmedikçe veya izin verilmedikçe işletme ve/veya ilgili mevzuat uyarınca halihazırda usulüne uygun aydınlatma yapılarak açık rızalarını temin etmiş olduğunuz işletmeniz müşterilerininkişisel verilerini yalnızca bu Gizlilik Beyanında belirtilen amaçları yerine getirmek için makul olarak gerekli olduğu sürece ve yasal yükümlülüklerimize uymamız, dava süreçlerinin çözümü ve sözleşmelerimizi icra etmemiz gibi meşru menfaatlerimiz için saklayacağız.

11.Yaş Sınırı

18 yaşın altındaki hiç kimsenin kişisel verilerini bilerek toplamaz veya talep etmeyiz veya bu kişilerin Hizmetlerimizi kullanmasına bilerek izin vermeyiz. Çocuğunuzun izniniz olmadan bize kişisel verilerini sağladığını öğrenirseniz, müşteri destek ekibimizi buradan uyarabilirsiniz. 18 yaşın altındaki çocuklardan kişisel veriler topladığımızı öğrenmemiz durumunda bu verileri mümkün olan en kısa sürede silmek için gerekli adımları derhal atacağız.

12.Gizlilik tercihlerinizin yönetimi ve İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Gizlilik tercihlerinizin kontrolünün sizde olmasını istiyoruz, bu nedenle bunu olabildiğince kolaylaştırmak için bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak, uygulamamız içerisinde birkaç özellik ve donanımlı bir Gizlilik Yönetim Merkezi geliştirdik.

Tabi olunan yasa uyarınca, söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde ve kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçeniz ile Şirketimizin Fujairah Creative Tower P.O. Box 4422 Fujairah U.A.E.adresine veya müşteri destek ekibine iletmeniz halinde, talebiniz Wo tarafından değerlendirilerek tabi olunan yasa kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Wo’ın tabi olunan yasayı uygulayan kurul tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Tabi olunan yasadaki istisna haller saklı kalmak kaydıyla Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; işlenilip işlenilmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; aktarıldığı üçüncü kişilerce yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve tabi olunan yasaya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu tabi olunan yasa kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Bilgi alma hakkınız kapsamında yukarıda belirtilenler kapsamında bilgi edinebilmek ve Veri Sahibi Başvuru Formu’na, internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Merkez : Gürsel Mahallesi Kağıthane Caddesi No:12/3 Kağıthane/İSTANBUL

E-mail : info@wo.com.tr

Erişim, Düzeltme, Silme ve Taşınabilirlik

Temel profil bilgilerinize ve tercihlerinize Wo uygulamasından erişebilir ve bunları düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, uygulamamızda bulunmayan bilgilerin bir kopyasını taşımanız veya dilediğiniz yerde saklamanız için taşınabilir bir biçimde edinebilirsiniz.

Kişisel verilere erişmenize veya bunları güncellemenize izin vermeden önce kimliğinizi doğrulamanızı veya hesabınızla ilgili ek bilgiler sağlamanızı talep edeceğiz. Kişisel verilere erişim veya güncelleme talebinizi de örneğin talebin yasa dışı olup olmadığı veya böyle yapmanın Wo topluluğundaki diğer kullanıcıların korunmasını etkileyip etkilemeyeceği gibi çeşitli nedenlerle reddedebiliriz.

Tabi olunan yasa düzenlenmesine ek olarak, mevcut ve geçerli veri koruma mevzuatı kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

Erişim hakkı: kişisel verilerin kopyalarını bizden talep etme hakkınız;
Düzeltme hakkı: yanlış ya da eksik olması durumunda bizden kişisel verileri düzeltmemizi talep etme hakkınız;
Silme hakkı: kişisel verileri sistemlerimizden silinmesini ve kaldırılmasını talep etme hakkınız;
Kişisel verilerin tarafımızca kullanımının sınırlandırılması hakkı: kişisel verileri kullanmamızı engellemeniz ya da kullanma yöntemlerimizi sınırlandırma hakkınız;
Veri taşınabilirliği hakkı: kişisel verileri taşımamızı, kopyalamamızı ya da aktarmamızı talep etme hakkınız;
İtiraz etme hakkı: meşru menfaatlerimiz doğrultusunda kullandığımız durumlar dahil olmak üzere kişisel verilerin işlenmesine itirazetme hakkınız.


13.Gizlilik Beyanımızdaki Değişiklikler

Bu Gizlilik Beyanını herhangi bir zamanda değiştirme veya düzenleme hakkını saklı tutarız. Gizlilik Beyanımızda yapılacak her türlü değişiklik, revizyon tarihiyle birlikte bu sayfada yayınlanacaktır. Gizlilik Beyanımızda önemli değişiklikler olması halinde, e-posta gibi başka yollarla da sizi bilgilendirebiliriz. Yasaların gerektirdiği durumlarda, söz konusu değişiklikleri uygulamak için onayınızı alacağız.Yapılan herhangi bir değişikliği kabul etmemeniz durumunda, lütfen Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeyiniz.

14.Çocuklara İlişkin Bilgiler

Hizmetlerimiz, 18 yaşın üzerindeki genel kitlelere yöneliktir. 18 yaşın altındaki çocuklardan bilerek bilgi toplamıyoruz. 18 yaşından büyük değilseniz, hizmetlerimizi indirmeyin veya kullanmayın. 18 yaşın altındaki bir çocuktan veya çocuk hakkında kişisel bilgilere sahip olabileceğimizi düşünüyorsanız, info@wo.com.tr e-posta adresinden bizimle iletişime geçin (lütfen adınızı, posta adresinizi ve e-posta adresinizi ekleyin). Bize bildirilen 18 yaşın altındaki herhangi bir çocuğun hesabını mümkün olan en kısa sürede silmeye çalışacağımızı unutmayın. Bir reşit olmayan tarafından hesabınızda gerçekleştirilen tüm hesap hareketlerinden siz sorumlusunuz.